1. melisaki:

  Chemosphere (Malin House), Silver Lake, CA
  Architect: John Lautner, 1960
  photo: Julius Shulman

   
 1. mathieutonetti likes this
 2. jaredeberhardt likes this
 3. neunzehn73 likes this
 4. someplacespacious reblogged this from melisaki
 5. feed-well likes this
 6. redhousecanada reblogged this from melisaki and added:
  Chemosphere (Malin House), Silver Lake, CA
 7. panam70 reblogged this from inu-kinshi
 8. panam70 likes this
 9. inu-kinshi reblogged this from feelingsofrobots
 10. stargods likes this
 11. feelingsofrobots reblogged this from melisaki
 12. honestbabe likes this
 13. superstatik reblogged this from melisaki
 14. feelingsofrobots likes this
 15. sankalasha likes this
 16. westworld55 reblogged this from melisaki
 17. sexad likes this
 18. josephzohn reblogged this from melisaki
 19. josephzohn likes this
 20. ewenbrown1 likes this
 21. repostedjunk reblogged this from melisaki
 22. ext likes this
 23. melisaki posted this